Det är aldrig för sent - ge aldrig upp!

2022-06-14 11:17:30 CEST

Vi bjuder på kunskap! Föreläsare: Sirkka Persson, verksamhetsutvecklare och tidigare rektor på Kringlaskolan i Södertälje. Sirkka är aktuell med boken Från Hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro där du får ta del av hennes erfarenheter och de arbetssätt hon utvecklat för att öka skolnärvaron och elevernas möjlighet att gå vidare i livet efter årskurs 9. Frågor som webbinaret besvarar: - Vad är den enskilt viktigaste faktorn för att få hemmasittare att bli återvändare?- Vad bör jag, som skolledare, tänka på ur ett organisatoriskt perspektiv?- Vad kan jag som lärare göra i mitt vardagsarbete?Läs mer om boken här.

Integritet