Introduktion till Nationella Grunddata för temat Byggnad (Nationella Geodataplattformen)

2022-10-11 14:27:17 CEST

Filmen ger en kortare inblick i vad Nationella Grunddata är. Den beskriver också de Nationella Grunddata som förekommer i temat Byggnad inom den Nationella Geodataplattformen. Filmen är textad och riktar sig till dig som är arbetar inom samhällsbyggnadssektorn. Mer om Boverkets arbete med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen hittar du på Boverkets webbplats. Smartare samhällsbyggnadsprocess och geodata på Lantmäteriets webbplats: https://www.lantmateriet.se/smartsam

Integritet