Syntolkad - Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta – Mölndals stad

2022-01-13 15:22:45 CET

Under 2020 följde Familjefridsteamet i Mölndal upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta. Mölndal är en av 38 kommuner som deltog i SKR:s projekt SU-Kvinnofrid – ett projekt för individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet inom socialtjänsten. I filmen berättar Mölndal hur de kom igång med uppföljningen och vad de lärde sig på vägen. Filmen har tagits fram av SKR:s kvinnofridssatsning som stödjer kommuner att utveckla stödet till våldsutsatta. 2022-01-13

Integritet