Om Äldreomsorgslyftet i Härryda

2022-11-29 15:49:50 CET

Filmen berättar lite om den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet och ger exempel hur den kommit till nytta i Göteborgsregionen, i det här fallet i Härryda kommun.

Integritet