CLINIC24 - 3a Dina personliga inställningar

2021-09-07 15:07:57 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet