Klimatanpassning - Inledning av dag två (syntolkad)

2022-10-13 03:47:18 CEST

Moderator Peter Salander välkomnar konferensdeltagarna till den digitala delen av dag två.

Integritet