Klimatanpassning - vad ska Helena Bjarnegård göra idag i Göteborg? (syntolkad)

2022-10-13 05:22:27 CEST

Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket, presenterar sig själv och berättar vad hon ska göra senare i konferensen.

Integritet