Kan seniorpolitikk løse knapphet på arbeidskraft?

2023-08-16 11:20:00 CEST

Hvordan inkluderer vi seniorer i arbeidslivet?

Med knapphet på arbeidskraft og en stadig eldre befolkning er inkludering av seniorer i arbeidslivet en viktig strategi for mange bedrifter.

Arrangementet fokuserer på praktiske erfaringer i næringsliv og organisasjonslivet. Vi får også høre hvordan næringslivet kan møte utfordringen og satse på seniorer som en ressurs.

Panelet ledes av No17.

Medvirkende:
Tove Selnes, Konserndirektør People, Storebrand
Kari Østerud, Direktør, Senter for seniorpolitikk
Øivind Brevik, Adm. direktør, Samfunnsbedriftene
Truls Nordby Johansen, Daglig leder, Gammel Nok
Yngve Bastesen, No17
Anne Jorunn Ravndal, No17

Personvern