11. Rassel - instrumental

2022-10-11 10:39:03 CEST

Sången ingår i projektet Jag gör musik med syfte att främja språkutvecklingen hos barn i förskolan. Denna version är utan text.

Integritet