Infrastrukturplanering - vad krävs för att Sverige och EU ska gå i takt?

2023-06-30 12:56:40 CEST

Beskrivning av samhällsfrågan:
Den gröna omställningen sker i rask takt i norr, men för att lyckas behöver vi en konkurrenskraftig infrastruktur. Stomnätskorridoren ska enligt Sverige och EU vara klar senast 2030. Men hur kan vi göra detta till verklighet? Det är dags att gå från ord till handling och satsa på hela stråk.

Utökad information om evenemanget:
Sverige har lovat EU att Botniska korridoren - som inkluderar Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och godsstråket genom Bergslagen - ska vara färdigställd till 2030 och det finns stora möjligheter till medfinansiering från EU. Nu är "utbyggd järnväg i norra Sverige" en högprioriterad fråga på den politiska agendan, vilket är ett steg i rätt riktning i att stötta näringslivets satsningar på över 1 000 miljarder kronor i norra och mellersta Sverige. Den gröna industriella revolutionen är här, men transportinfrastrukturen ligger efter. En utbyggd järnväg möjliggör snabbare och effektivare transport av människor och gods samtidigt som regionernas konkurrenskraft och tillväxt ökar. För att stärka hela Sveriges konkurrenskraft behöver vi se till att kapaciteten på järnvägen förbättras. Vid detta evenemang samlar vi beslutsfattare och experter för att diskutera hur vi kan skapa rätt förutsättningar för att säkra finansiering för framtidens järnväg.

Medverkande:
Maria Stockhaus, Ledamot i riksdagens trafikutskott och trafikpolitisk talesperson, Moderaterna
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordförande, Luleå Kommun
Erik von Pistohlkors, Biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige
Ingela Bendrot, VD, Nya Ostkustbanan
Lotta Rönström, Moderator, North Sweden European Office
Mats Ågebrant, Moderator, Ågebrant Media

Integritet