När barnen berättar

2022-10-06 15:26:26 CEST

Resan för Borlänges socialtjänst började i berättelser som skar i hjärtat och slutade med en nytt synsätt. Det här är deras historia om att förnya verksamheten genom Innovationsguidens utvecklingsprogram och att alltid lyssna på vad barnen de möter har att berätta.

Innovationsguiden är ett verktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna.

Integritet