Bättre hälsa för placerade barn och unga – hur kan vi stärka arbetet inom hälso- och sjukvården och tandvården?

2024-01-16 11:51:15 CET

Placerade barn och unga är en utsatt grupp. Barn och unga som befinner sig i samhällsvård har fler hälsoproblem och större behov av hälso- och sjukvård än andra jämnåriga. Placerade barn har också sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan.

Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om hur hälso- och sjukvården och tandvården kan verka för att placerade barn och unga ska få bättre hälsa.

Program

• Vad visar forskningen om placerade barn och ungas hälsa? Anders Hjern, barnläkare, professor i social epidemiologi för barn och ungdomar, Karolinska institutet, delar med sig av insikter från sitt arbete.

• Vad vet vi om placerade barn och ungas munhälsa? Gunnar Henning, tandläkare vid hälsoodontologiska enheten, folktandvården i Västra Götaland berättar.

• Vem har ansvar för vad? Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen berättar översiktligt om regelverket som rör placerade barn och ungas hälsa.

• Om HälsoSAMS - Eva Agåker, utredare på Socialstyrelsen, berättar om det stöd som Socialstyrelsen har tagit fram till hjälp för hälso- och sjukvårdens, tandvårdens och socialtjänstens samverkan.

• Barnskyddsteamet från Uppsala – Gabriel Otterman tillsammans med Maria Hagel-Chelge från socialtjänsten i Heby berättar om hur de arbetar och samverkar i arbetet medhälsoundersökningar.

https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/battre-halsa-for-placerade-barn-och-unga--hur-kan-vi-starka-arbetet-inom-halso--och-sjukvarden-och-tandvarden/

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/barn-och-unga-i-halso--och-sjukvarden/

Integritet