Arena för lärande och erfarenhetsutbyte - FaR_syntolkad (22 april 2024)

2024-05-17 22:15:22 CEST

Ett livesänt webbinarium den 22 april 2024 om fysisk aktivitet på recept (FaR).
Program:
Status och pågående arbeten i Socialstyrelsens uppdrag om FaR.
Information om statsbidrag kopplat till FaR.
Region Stockholms implementeringsarbete av FaR i primärvården.
Skåne och Gotlands arbete och erfarenheter av GoFaR.
Avslutande panel.

Integritet