CLINIC24 - 7c Vägleda patient att logga in i Min vård Gävleborg

2023-01-18 10:55:24 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet