Langsiktige perspektiver for oljefondet

2023-08-17 12:50:00 CEST

Sverdrup utvalget kom med sin rapport i 2022. Ulike instanser har hatt sine høringsrunder tidligere i år. Hvordan skal Norges Bank følge opp forslagene som er kommet.

Visesentralbanksjef Øystein Børsum, med hovedansvar for Oljefondet i Hovedstyret, kommer og gir sine refleksjoner.

Medvirkende:
Olav Chen, Leder Allokering og Globale Renter, Storebrand
Øystein Børsum, Visesentralbanksjef, Norges Bank

Personvern