Lunchseminarium Geodatarådet

2021-06-08 11:46:42 CEST

Lantmäteriet och Geodatarådet bjuder in till webbsänt lunchseminarium om den nationella geodatastrategin och Geodatarådets handlingsplansarbete 2021

Integritet