Lära och leva i osäkra tider

2023-01-27 06:43:22 CET

Så kan skolan arbeta med totalförsvarskunskap.

Textning finns att tillgå, aktivera textning genom att klicka på pratbubblan.

Här kan du ta del av en digital utbildning arrangerad av Lärarfortbildning tillsammans med Skolverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar. Myndigheterna ger dig en övergripande information om den stöttning som och presenterar det material som finns tillgängligt. De centrala frågorna som besvaras är:Vad innebär höjd beredskap för oss som arbetar i skolan?Att undervisa om totalförsvar och beredskap – hur, vad och varför?Koppla temat till styrdokument, undervisning och bedömningÖka skolans och samhällets motståndskraft genom att ge kunskap och trygghetDu navigerar smidigt mellan de olika myndigheterna genom kapitelindelningen.Här finner du mer information om utbildningen, extra material och även ytterligare en del i utbildningen som har en mer praktisk inriktning både på organisationsnivå och undervisningsnivå.

Integritet