CLINIC24 - 5g Ge återkoppling

2021-09-09 12:06:00 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet