Velkommen etter – er kommunesektoren klar?

2023-08-15 11:20:00 CEST

Er kommunesektoren klar for ny AFP? Folk flest må stå lenger i jobb og vi får nye kombinasjoner for arbeid/pensjon. Er kommunene rustet til å håndtere ansatte som må jobbe lengre?

I kampen om arbeidskraften, vil et fleksibelt arbeidsliv i kommunesektoren gi flere hender til fremtidens tjenester. Kan dette styrke kommunene i kampen om knappe arbeidskraftressurser?

Medvirkende:
Jon Mathias Hippe, Leder Offentlig Sektor, Storebrand
Vidar Pedersen, Fagsjef Pensjon, AON Norway AS

Personvern