Grunden till allt - Klimatet

2020-11-24 15:47:50 CET

För att samhället ska fungera just nu och i framtiden så behövs data som vi kan lita på. Data om vägar och vattennivåer, om berg och dalar. Det är en förutsättning för att kunna planera framtidens samhällen med hänsyn till klimatet – och till exempel skydda hus och människor mot översvämningar när havsnivåerna stiger.

Integritet