Hur når nya moderna läkemedel patienter?

2021-07-19 02:00:00 CEST

Drivkraften till medicinska innovationer/nya moderna läkemedel är att få möjlighet att hjälpa patienter. Flera aktörer är med och samverkar för att tillgängliggöra nya innovativa behandlingar, men trots detta tar det lång tid innan patienterna kan ta del av nya behandlingsalternativ. Tittar vi till exempel på behandlingar inom cancer och inom sällsynta hälsotillstånd så ligger vi långt efter i introduktionen av dessa i jämförelse med flera andra länder.
Varför är det så? Och hur ska patienterna få ta del av nya behandlingar snabbare än idag? Det, och mycket annat. Första avsnittet av #viforskarforlivet från Janssen. Ta del av den förkortade versionen. Lyssna på podden i sin helhet: https://www.janssen.com/sweden/podcast

Medverkande i podden:
Christer Jonsson (C) regionråd i Kalmar och ledamot i SKR:s sjukvårdsdelegation
Marie Morell (M) regionråd i Östergötland och ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Moderator: Maria Arroyo samhällspolitisk chef på Janssen
Arrangör: Janssen

Integritet