PTS infomöte om 2G/3G-avvecklingen

2024-04-25 09:00:00 CEST

Den 25 april klockan 09.00-10.30 genomförde PTS ett informationsmöte där vi diskuterade teknikskiftet i kommunikationsnäten och olika aspekter av det.

Integritet