Klokboken för seniorbostäder – klokboken.nu

2023-03-13 10:05:18 CET

Inspelad: 2019-05-14%0AKlokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus. %0A%0AMed Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag. Den är tänkt att underlätta för byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare med flera som vill skapa bostäder för seniorer. %0A%0AKlokboken för seniorbostäder är ett resultat av ett forsknings-och utvecklingsprojekt på Chalmers tekniska högskola och Göteborgsregionen FoU i Väst (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer – DIABAHS). %0A%0Awww.klokboken.nu

Integritet