Verden brenner - kan makroøkonomene hjelpe oss?

2023-08-17 15:50:00 CEST

Verden står i flammer. Det er rekordvarme på land og i havet. Rekordhøye temperaturer fører til omfattende skogbranner. Det er ulevelig på mange steder i verden.

Forskere fra World Weather Attribution sier at dette knapt ville vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer. Det brenner nå.

Hva kan makroøkonomien og makroekspertene bidra med? Er det for seint og er det kun brannslanger som hjelper nå?

Personvern