CLINIC24 - 4a Huvudmenyn

2021-09-09 11:22:55 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet