CLINIC24 - 6c Digital konsultation

2021-09-19 18:45:33 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet