Dr. Jonas Sender, Facharzt für Radiologie

2022-06-20 08:44:09 CEST

Dr. Jonas Sender, Facharzt für Radiologie, berichtet über seine Arbeit im Krankenhaus Sunderby.
Jonas Sender, specialist radiologi, berättar om sitt arbete på Sunderby sjukhus.

Integritet