CLINIC24 - 5d Genomför ett digitalt patientbesök

2021-09-09 11:44:05 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet