Användarfall gällande sårbarhetskartor

2019-02-13 12:37:40 CET

Användarfall gällande sårbarhetskartor; projekt gällande sårbarhetskartor för räddningstjänsten samt nationell sårbarhetskarta från SGU. Föredragshållare Joar Hjertberg, Räddningstjänsten Östra Götaland och Jakob Nisell, SGU.Innehållsansvarig: Esbjörn Andersson

Integritet