CLINIC24 - 5f Parallella patientbesök

2021-09-09 13:22:12 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet