Klimatanpassning - Intervju med deltagare från båtexkursion längs Göta älv (syntolkad)

2022-10-13 04:29:32 CEST

Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket intervjuar deltagare från exkursionen med båt längs Göta älv.

Integritet