Klimatanpassning - Avrundning av konferens (syntolkad)

2022-10-13 02:41:11 CEST

Robert Johannesson, klimatstrateg på Boverket, avrundar konferensen tillsammans med moderator Peter Salander.

Integritet