CLINIC24 - 1i Barn i Min vård Gävleborg

2023-08-28 16:04:09 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet