Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 11

2022-12-13 09:33:14 CET

Visste du att Lantmäteriet bevakar utbredningen av Sveriges glaciärer? Antalet karterade glaciärer är 284, varav Salajiekna i Arjeplogs kommun är den största med en yta på drygt 9 kvadratkilometer – lika stort som 1 300 fotbollsplaner. 2014 kunde vi med hjälp av flygfotografering visa att glaciärerna hade krympt. Det är ett sätt som flygfotografering kan användas i miljöarbetet. Se Utbildningsradions film om Lantmäteriets arbete med glaciärer!

Integritet