Må vi velge mellom natur og klima?

2023-08-17 09:50:00 CEST

Bærekraftutfordringer i næringslivet og finanssektoren handler sjelden om et enkelt spørsmål med et enkelt svar. 2030 nærmer seg og klimamålene haster, og de vanskelige spørsmålene kan ikke lenger bare settes på vent..

Energiforbruket i moderne samfunn har satt oss i et enormt dilemma. Konkrete, lokale naturinngrep står opp mot å bruke atmosfæren som søppelplass for våre utslipp. Verden trenger mer natur, både for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter og økosystemer. Samtidig må verden over på 100 prosent fornybar energi - og det raskt.

Arealbruk er den viktigste årsaken til naturtap. Hver gang vi bygger ned et nytt område bidrar vi negativt. Uansett hvor fint, nyttig, nødvendig eller lønnsomt det som bygges er, så bidrar man til tap av natur.

Samtidig krever det grønne skiftet og massiv elektrifisering mengder av sjeldne mineraler som i dag utvinnes i land vi helst skulle redusert avhengigheten av. Likevel er mange imot å grave frem alle mineralene vi vet om. Hvorfor kommer man til den konklusjonen? Debatten vil spesielt handle om:

•Havbunnsmineraler – nøkkelen for grønn omstilling i Europa og Norges nye melkeku - eller oppskriften på en ny økologisk katastrofe?

•Ren energi der det virkelig trengs mer energi – men til enhver naturkostnad? Nylig ekskluderte Storebrand et selskap som bygger vannkraft i Tanzania.

Medvirkende:
Jan Erik Saugestad, Konserndirektør Storebrand Asset Management, Storebrand
Else Hendel, Assisterende Generalsekretær, WWF

Personvern