Klimatanpassning - En stadsbyggnadsfråga (syntolkad)

2022-10-13 03:27:50 CEST

Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt i Gävle kommun, presenterar om klimatanpassning – en stadsbyggnadsfråga.

Integritet