Processer för temat Byggnad och den Nationella Geodataplattformen

2022-10-12 21:27:32 CEST

Filmen beskriver de processer som berörs av temat Byggnad inom den Nationella Geodataplattformen. Genom filmen beskrivs informationsbehov och behandlingar som kan göras med stöd av den Nationella Specifikationen för temat Byggnad. Processerna baserar sig på de sju delprocesser som identifierats inom Smartare Samhällsbyggnadsprocess. Filmen är textad och riktar sig till dig som är arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.

Integritet