Klimatanpassning - Avrundning dag ett (syntolkad)

2022-10-13 03:07:53 CEST

Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, avrundar med hjälp av moderator Peter Salander den första dagen av konferensen.

Integritet