CLINIC24 - 6b Lämna över ett besök till kollega

2021-09-20 13:13:00 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet