Geodataseminarium 2023

2023-03-29 15:02:56 CEST

Var ser vi att vi behöver vara med digitaliseringen 2040 och vilka utmaningar behöver vi gemensamt klara av för att nå dit?

Integritet