Andreas Jonsson, Göteborgs stad

2023-03-29 17:24:05 CEST

Hur kommer vi att använda geodata år 2040?

Integritet