Kommunfullmäktige 10 juni 2024

2024-06-10 14:50:00 CEST

Kommunfullmäktige bestämmer de övergripande målen för kommunen och fattar beslut i de stora frågorna.
Det kan till exempel handla om hur skolan och äldreomsorgen ska utvecklas, hur hög skatten i kommunen ska vara, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Fullmäktige beslutar om kommunens budget och bestämmer hur mycket pengar de olika verksamheterna får.
Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna.


Mer info finns på skara.se

Integritet