Klimatanpassning - Göteborgs främsta utmaningar (syntolkad)

2022-10-13 03:47:10 CEST

Eva-Lena Torudd, planeringsledare klimatanpassningssamordning i Göteborgs stad berättar om konferensexkursionen längs Göta älv.

Integritet