CLINIC24 - 1a Vad är Min vård Gävleborg?

2022-12-08 15:15:56 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.
Denna film ingår i introduktionen av Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet