Syntolkad - Våld i nära relation – stöd för dig som chef

2022-01-12 09:53:17 CET

Att utsättas för våld av en närstående kan få allvarliga konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation. Här kan chefer vara ett stort stöd, och underlätta för utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp. Filmen ingår i ett stödmaterial om våld i nära relationer från Sveriges Kommuner och Regioner. Stödmaterialet riktar sig till chefer och arbetsgivare och finns att läsa i sin helhet på skr.se.

Integritet