På blodigt allvar!

2022-07-12 02:00:00 CEST

Blodtransfusion är en vanlig medicinsk behandling som ibland räddar liv men som också är förenat med risker. Användningen varierar stort mellan länder, regioner, sjukhus och ordinerande läkare.
I Sverige används mer donerat blod slentrianmässigt vid icke-akuta situationer än i andra jämförbara länder, trots att studier från hela världen visar att det ökar mortaliteten, minskar patientsäkerheten och ökar vårdkostnaderna. Dessutom förbrukas donerat blod i onödan – blod som behövs vid akuta situationer, kriser och för beredskap.
WHO publicerade 2021 ett policydokument som tydligt pekar på brådskan att implementera en blodstrategi. Detsamma gjorde en grupp experter i Sverige 2020 när de publicerade en transfusionsstrategi. Trots det är genomslaget för en blodstrategi låg och mycket varierande över Sverige.
Men nu är det blodigt allvar! Hur kan vi tillsammans arbeta för att införa den föreslagna blodstrategin?

Medverkande:
Agneta Wikman, professor och överläkare i klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset samt representant för Svenska blodalliansen
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten
Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna och kirurg vid Södertälje sjukhus
Lina Nordquist (L) social- och sjukvårdspolitisk talesperson och ledamot i socialutskottet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Vifor Pharma

Integritet