EXTERN ÅTKOMST - 1 Registrering för multifaktorautentisering från din dator

2021-09-24 14:35:53 CEST

För att du ska kunna återställa ditt lösenord från valfri dator, surfplatta eller mobil behöver du använda säkerhetsfunktionen multifaktorautentisering, MFA.
Med MFA kan du bekräfta din identitet utan att behöva komma ihåg ett lösenord.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet