Syntolkat samtal om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen

2023-06-12 08:45:52 CEST

Samtalet handlar om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen. Du kan bland annat höra om kommuners arbete med att äldre personer ska kunna bevara och utveckla sitt språk och kultur. Samtalet riktar sig framförallt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare.

Medverkande:

Carina Kemppainen, utvecklingsledare/äldresamordnare och Kaisu Eero, enhetschef Älvstrandens äldreboende i Övertorneå kommun
Susanne Rolfner Suvanto, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Gregor Kwiek, samordnare för romsk inkludering i Haninge kommun
Katarina Popovic, samordnare för nationella minoritetsfrågor på Socialstyrelsen
Mirelle Gyllenbäck, utredare på Socialstyrelsen och samtalsledare

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/nationella-minoriteter/om-nationella-minoriteter/

MediaArchive
I:\Delad\003-Socialstyrelsens filmer\1-Producerade filmer\NATIONELLA MINORITETER\2023\Rättigheter-inom-äldreomsorg\1-för publicering

Integritet