CLINIC24 - 1j Min vård Gävleborg och 1177

2022-12-11 16:56:50 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.
Denna film ingår i introduktionen av Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet