Elbehov och framtidens energiförsörjning i ljuset av industriomställningen

2023-06-29 07:30:00 CEST

Beskrivning av samhällsfrågan:
Elektrifieringen och omställningen av industrin är en av nycklarna för att möta klimatutmaningen. Hur påverkar omställningen energisystemet och elmarknaden, och vilka vägar står till buds när framtidens energipussel ska läggas?

Utökad information om evenemanget:
Samtidigt är tonläget tidvis uppskruvat i den publika debatten om hur de framtida elbehoven ska lösas, med ökad polarisering som följd. Men vad säger de som jobbar med frågorna, och hur ser planerna för till exempel LKAB:s produktion av koldioxidfri järnsvamp med hjälp av vätgas ut? Välkommen till en matnyttig frukosttimme med fokus på kunskap om en brännande aktuell fråga, där du får ta del av såväl grundläggande fakta om el/energi, som de senaste insikterna och prognoserna från sakkunniga i branschen. Vad säger experterna - egentligen? Besök vårt frukostseminarium och informera dig!

Medverkande:
Stefan Savonen, LKAB
Per Eckemark, Svenska kraftnät
Åsa Pettersson, Energiföretagen
Robert Andrén, Energimyndigheten
Lina Bertling Tjernberg, KTH
Karin Hübinette, moderator

Integritet